You have turned off JavaScript in your browser.
Enable JavaScript in your browsers preferences to make use of all the advanced features of JpopAsia.com

Lyrics Waiting For You - F4

 • Romaji

  F4 : mou yi tian xing guo lai fa xian ai
  Vic : ren chao yong ji zai zhe li deng ni
  F4 : hu ran jian xiang qi lai fa xian ai
  Jerry : cheng shi gu ji zai zhe li deng ni
  F4 : zou yue yuan yue ming bai fa xian ai

  Vic : xin liu zai yuan di zai yi ci luu xing
  Kong qi hen qing xing hu xi zhe zi ji
  Jerry : yang guang tai xuan li shai gan le chi yi
  Yu ruo xia bu ting yong quan shen qu lin

  Ken : wo ming tian yao wang na li ting zai na li
  Mu di di shi xiang yu jian ni
  Vanness : zai mei ge dao guo de di fang
  Yong jin quan li xie xia zai zhe li deng ni

  F4 : fa xian ai
  Vic : ren chao yong ji zai zhe li deng ni
  F4 : hu ran jian xiang qi lai fa xian ai
  Ken : cheng shi gu ji zai zhe li deng ni
  F4 : zou yue yuan yue ming bai fa xian ai

  Vanness : ke yi dou fang qi zhi sheng xia luu xing
  Feng yang qi de fan duo yu le yong qi
  Ken : hai bian de geng lan zui shi he ji yi
  Shan li de hui yin yong chen mo qing ting

  Vic : wo men de xia ge gu shi hui zai na li
  Shuo chuan le shi xiang yu jian ni
  Jerry : zai mei ge dao guo de di fang
  Yong jin quan li xie xia zai zhe li deng ni

  F4 : fa xian ai
  Ken : fa xian ai
  Jerry : ren chao yong ji zai zhe li deng ni
  F4 : hu ran jian xiang qi lai fa xian ai
  Vanness : fa xian ai
  Vic : cheng shi gu ji zai zhe li deng ni
  F4 : zou yue yuan yue ming bai fa xian ai

  Vanness : shi jian wang ji zai zhe li deng ni
  F4 : hu ran jian xiang qi lai fa xian ai
  Vic : fa xian ai
  Ken : mei ge di fang deng zhe yu jian ni
  F4 : zou yue yuan yue ming bai fa xian ai

  Vic : gan dong chi xu zai lei ji
  Nei xin shen chu de sheng yin
  Vanness : rang wo zhong yu neng zai jian ni hao ma

  F4 : mou yi tian xing guo lai fa xian ai
  Vanness : xing guo lai
  Jerry : ren chao yong ji zai zhe li deng ni
  F4 : hu ran jian xiang qi lai fa xian ai
  Vanness :Oh~ Yeah~
  Vic : cheng shi gu ji zai zhe li deng ni
  F4 : zou yue yuan yue ming bai fa xian ai
  Vanness :Come on Baby
  Vanness : shi jian wang ji zai zhe li deng ni
  F4 : hu ran jian xiang qi lai fa xian ai
  Jerry : fa xian ai
  Ken : mei ge di fang deng zhe yu jian ni
  F4 : mou yi tian xing guo lai fa xian ai
 • Kanji

  有一天醒來發現愛
  等待著你在這裡在人群之中
  突然意識到它發現愛
  等待著你在這裡在寂寞的城市
  你越走越您會瞭解,併發現愛

  我的心仍處於相同的地方,我再一次旅行
  空氣是那麼新鮮,我自己呼吸

  陽光是太輝煌
  乾燥猶豫了

  如果雨不停
  使用我全身變普照

  我將在其中率領的明天?
  我將要停止的位置?
  我的目標是我見到你的願望

  在每個我去過的地方
  使用所有我寫過的可能
  在這裡等你

  發現愛
  等待著你在這裡在人群之中
  突然意識到它,發現愛
  等待著你在這裡在寂寞的城市
  越你進去越您會瞭解,併發現愛

  可以放棄一切
  只去旅行
  風吹迅速
  加強我的勇氣

  海打開較深的陰影的藍色
  這是一個極好的記憶體
  在缺少的山上
  在靜默中認真聽

  我們下一步的故事要去?
  如實說,我希望見到你

  在每個我去過的地方
  使用所有我寫過的可能
  在這裡等你

  發現愛 (發現愛)
  等待著你在這裡在人群之中
  突然意識到它,發現愛
  (發現愛)
  等待著你在這裡在寂寞的城市
  你越走越您會瞭解,併發現愛

  忘記時間,這裡為你等待
  突然意識到它,發現發現愛
  在每個的地方等待見到你
  你越走越您會瞭解,併發現愛

  只需將其添加到您是如何移動
  在心靈深處的聲音
  郝馬: 讓我最後再看你嗎?

  有一天醒來發現愛
  (意識到)
  等待著你在這裡在人群之中
  突然意識到它,發現愛
  (哦是的)
  等待著你在這裡在寂寞的城市
  你越走越您會瞭解,併發現愛
  (嬰兒來)
  忘記時間,這裡為你等待
  突然意識到它,發現愛
  (發現愛)
  在每個的地方等待見到你
  有一天醒來發現愛[edit]Last edit by AznJDragon on Thursday 08 Jul, 2010 at 00:23 -99.5%[/edit][edit]Last edit by AznJDragon on Sunday 20 Jun, 2010 at 13:51 +100%[/edit]
 • Translation

  One day awaken to discover love
  Waiting for you here amidst the crowd
  Suddenly realize it, Discover Love
  Waiting for you here in the lonely city
  The further you go the more you will understand and discover Love

  My heart is still at the same place I travel once again
  The air is so fresh, I breathe myself in

  The sunlight is too brilliant
  Drying up hesitation
  If the rain doesn't stop
  Using my whole body getting drenched

  Where will I head for tomorrow?
  Where will I stop?
  My destination is my wish to see you

  In every place that I've been
  Using all my might that has written
  Waiting here for you

  Discover Love
  Waiting for you here amidst the crowd
  Suddenly realize it, Discover love
  Waiting for you here in the lonely city
  The further you go in the more you will understand and discover Love

  Can give up everything
  Just go travelling
  The wind blows rapidly
  Strengthens my courage

  The sea turned a darker shade of blue
  This is a wonderful memory
  In the mountains of missing
  listen seriously in silent

  Where will our next story be?
  said truthfully, I want to meet you

  In every place that I've been
  Using all my might that has written
  Waiting here for you

  Discover Love (Discover Love)
  Waiting for you here amidst the crowd
  Suddenly realize it, Discover love
  (Discover Love)
  Waiting for you here in the lonely city
  The further you go the more you will understand and discover Love

  Forgetting time, Waiting for you here
  Suddenly realize it, Discover love (Discover love)
  At every place, Waiting to meet you
  The further you go the more you will understand and discover Love

  Just add on to how moved you are
  The voice deep within the heart
  hao ma: Let me finally see you again?

  One day awaken to discover love
  (Awaken to)
  Waiting for you here amidst the crowd
  Suddenly realize it, Discover love
  (Oh yeah)
  Waiting for you here in the lonely city
  The further you go the more you will understand and discover Love
  (Come on Baby)
  Forgetting time, Waiting for you here
  Suddenly realize it, Discover love
  (Discover love)
  At every place, Waiting to meet you
  One day awaken to discover love[edit]Last edit by AznJDragon on Thursday 08 Jul, 2010 at 00:24 +6.4%[/edit][edit]Last edit by AznJDragon on Sunday 20 Jun, 2010 at 12:55 +49.6%[/edit]
Copyright © 2016 JpopAsia · Terms of service · Privacy policy · Community rules