You have turned off JavaScript in your browser.
Enable JavaScript in your browsers preferences to make use of all the advanced features of JpopAsia.com

Forever, Forever / 永遠的永遠 by Mayday +lyrics

Manual replacement (embed code) Save
We currently support YouTube · Jpopsuki · Dailymotion · Youku · Tudou videos
 • - Mayday
  Rating 1
 • Title
  Forever, Forever / 永遠的永遠
 • Artist
 • Runtime
  04:17
 • Views
  123
 • Genre
  C-pop
 • Release date
  7 July, 2001
 • Added by
 • This video is   Save
  83% upbeat  17% touching  
Expected release next PV: 7 months away
Close
 • Romanized
 • Chinese
 • Translation
Lyric added by: sayania
Wǒ zuó mián de mèng xiǎo hàn de wǒ shúxī de suǒzài
Mèng yóuyuán shì mèng shénme shí zhèn wǒ què zhè dà zōng

Wèishéme xīn nèi de gǎnjué bítóu zài suānsè
Wǒ xiǎng shuō wǒ yǐjīng shì piāobó de rén

Bùguǎn àn zěnguò àn zěn biàn àn zěn di rén yǒngyuǎn de yǒngyuǎn wǒ shì bǐ gèrén
Àiguò de yīqiè wǒ lǒng bùgān fàng bùguǎn tiānyáhǎijiǎo

Bùguǎn àn zěn xiào àn zěn kū àn zěn mián mèng yǒngyuǎn de yǒngyuǎn wǒ shì bǐ gèrén
Zhǐyào nǐ yījù huà wǒ jiù gǎn chuí xiōngtáng shì bùshì nǐ huì děng wǒ
Ruǎn ài de rén gùxiāng de rén

Zuó huāduǒ de hóng yī shēng biàn zuò fǎn bái de tóufà
A bà mā téngtòng lǒng wú dài niàn ruǎn bùshì gùyì

Zhǐ yīnwèi cuò nèi de ménchuāng guān bù zhù xīwàng
Wǒ xiǎng shuō wǒ dǎpīn yīdìng yǒu nèitiān

Bùguǎn àn zěnguò àn zěn biàn àn zěn di rén yǒngyuǎn de yǒngyuǎn wǒ shì bǐ gèrén
Àiguò de yīqiè wǒ lǒng bùgān fàng bùguǎn tiānyáhǎijiǎo

Bùguǎn àn zěn xiào àn zěn kū àn zěn mián mèng yǒngyuǎn de yǒngyuǎn wǒ shì bǐ gèrén
Zhǐyào nǐ yījù huà wǒ jiù gǎn chuí xiōngtáng shì bùshì nǐ huì děng wǒ
Ruǎn ài de rén gùxiāng de rén
Lyric added by: sayania
Lyric added by: Tomagotchi
我 昨眠的夢 小漢的我 熟悉的所在
夢 猶原是夢 什麼時陣 我卻這大棕

為什麼 心內的感覺 鼻頭在酸澀
我想說 我已經 是漂泊的人

不管按怎過按怎變按怎的人 永遠的永遠我是彼個人
愛過的一切 我攏不甘放 不管天涯海角

不管按怎笑按怎哭按怎眠夢 永遠的永遠我是彼個人
只要你一句話 我就敢搥胸膛 是不是你會等我
阮愛的人 故鄉的人

昨 花朵的紅 一聲變作 反白的頭髮
啊 爸媽疼痛 攏無代念 阮不是故意

只因為 厝內的門窗 關不住希望
我想說 我打拼 一定有那天

不管按怎過按怎變按怎的人 永遠的永遠我是彼個人
愛過的一切 我攏不甘放 不管天涯海角

不管按怎笑按怎哭按怎眠夢 永遠的永遠我是彼個人
只要你一句話 我就敢搥胸膛 是不是你會等我
阮愛的人 故鄉的人
Lyric added by: Tomagotchi
Lyric added by: Tomagotchi
Yesterday I dreamt of my youth and familiar places
Dreams are still just dreams, when did I grow up

Why do I feel like this, all choked up
I thought I’d already stopped caring

No matter how I live, how I change, forever and ever I’m the same person
I’ll never forget everything I’ve loved, no matter how far away I roam

No matter how I laugh, how I cry, how I dream, forever and ever I’m the same person
Just one word from you and I’ll summon my courage and determination, will you wait for me, The people I love, friends from home

The bloom of youth is fleeting, suddenly turns to graying hair
I didn’t mean to be so blind to Mom and Dad’s love for me,

It’s just that a home’s doors and windows can’t hold in desires
I had thought that as long as I was persistent, all my dreams would come true

No matter how I live, how I change, forever and ever I’m the same person
Everything I’ve loved I can’t abandon, no matter how far away

No matter how I laugh, how I cry, how I dream, forever and ever I’m the same person
Just one word from you and I’ll summon my courage and determination, will you wait for me, the people I love, friends from home
Lyric added by: Tomagotchi

About Mayday

Band nameMayday
Band typerock band (5 members)
Debut1990 (active)
Official Facebookhttps://www.facebook.com...
Official topic
Bookmark account or
 • 46
 • 20
 • 292
 • Rank
  220
 • In news
  5
 • Houses sold
  118
 • Forum posts
  21
 • Lyrics
  338
 • Albums
  17
 • Singles
  6
 • Events
  0
 • Videos
  120

Shareholders

Copyright © 2016 JpopAsia · Terms of service · Privacy policy · Community rules