You have turned off JavaScript in your browser.
Enable JavaScript in your browsers preferences to make use of all the advanced features of JpopAsia.com

Shang Bu Qi (傷不起) by Yu Ke Wei +lyrics

Manual replacement (embed code) Save
We currently support YouTube · Jpopsuki · Dailymotion · Youku · Tudou videos
 • - Yu Ke Wei
  Rating 6
 • Title
  Shang Bu Qi (傷不起)
 • Artist
 • Runtime
  04:31
 • Views
  6,675
 • Genre
  C-pop
 • Release date
  4 July, 2011
 • Added by
 • This video is   Save
  86% touching  14% relaxing  
 • Taiwanese drama "Office Girls" insert song

Expected release next PV: 3 years ago
Close
 • Romanized
 • Chinese
 • Translation
Lyric added by: Saturn
jiù xiàng yí gè mèng xiǎng  zhǐ néng  xiǎng xiàng
jiù xiàng liǎng gè qì qiú  bù róng  pèng zhuàng
shuō shēng hěn yǒu gǎn jué  jiǎn dān  chéng rèn zhēn shí xiāng chǔ de gǎn jué  hěn nán
yì diǎn diǎn bù ān  jiù guà zài xīn shàng

bú shì ài bù qǐ  zhǐ shì shāng bù qǐ
zhǐ zhī dào jiān chí cuì ruò làng màn  bù zhī dào shuí bú zì liàng
pà nán guò  shuí néng wàng  yǐ wéi zhuī qiú wán měi què yòu jīng bù qǐ shòu shāng
jì rán huān lè biàn chéng fù dān  zhí yǒu bù huān ér sàn

jiù xiàng kā fēi zhǐ néng  bú duàn  jiā táng
jiù xiàng qīn wěn bù cén  yù bèi  xīn suān
lyricsalls.blogspot.com
zhǐ huì jiē shòu xiāng yōng gǎn dòng  bú yuàn miàn duì bào tóu tòng kū  nán kān
bēi shāng dào zhè yàng  yě zhǐ néng zhè yàng

bú shì ài bù qǐ  zhǐ shì shāng bù qǐ
zhǐ zhī dào jiān chí cuì ruò làng màn  bù zhī dào shuí bú zì liàng
hái nán guò  shuí néng wàng
yǐ wéi zhuī qiú wán měi què méi xiǎng guò huì shòu shāng
jì rán huān lè biàn chéng fù dān  zhí yǒu  bù huān ér sàn

bú shì bú ài nǐ  zhǐ shì shāng bù qǐ
bú duàn zài fēn xiǎng méi xiǎng guò fèn dān
yì zhí cháo  pào yǐng  mǎng zhuàng
cái shī wàng  jiù jué wàng
yǐ wéi zhuī qiú wán měi biàn chéng liǎng bài jù shāng
jì rán huān lè biàn chéng fù dān  huó gāi  bù huān ér sàn
http://lyricsalls.blogspot.com/2011/06/lirik-lagu-yu-ke-wei-shang-bu-qi-lyrics.h
Lyric added by: Saturn
Lyric added by: Saturn
就 像 一 个 梦 想  只 能  想 像
就 像 两 个 气 球  不 容  碰 撞
说 声 很 有 感 觉  简 单  承 认 真 实 相 处 的 感 觉  很 难
一 点 点 不 安  就 挂 在 心 上

不 是 爱 不 起  只 是 伤 不 起
只 知 道 坚 持 脆 弱 浪 漫  不 知 道 谁 不 自 量
怕 难 过  谁 能 忘  以 为 追 求 完 美 却 又 经 不 起 受 伤
既 然 欢 乐 变 成 负 担  只 有 不 欢 而 散

就 像 咖 啡 只 能  不 断  加 糖
就 像 亲 吻 不 曾  预 备  心 酸
只 会 接 受 相 拥 感 动  不 愿 面 对 抱 头 痛 哭  难 堪
悲 伤 到 这 样  也 只 能 这 样

不 是 爱 不 起  只 是 伤 不 起
只 知 道 坚 持 脆 弱 浪 漫  不 知 道 谁 不 自 量
还 难 过  谁 能 忘
以 为 追 求 完 美 却 没 想 过 会 受 伤
既 然 欢 乐 变 成 负 担  只 有  不 欢 而 散

不 是 不 爱 你  只 是 伤 不 起
不 断 在 分 享 没 想 过 分 担
一 直 朝  泡 影  莽 撞
才 失 望  就 绝 望
以 为 追 求 完 美 变 成 两 败 俱 伤
既 然 欢 乐 变 成 负 担  活 该  不 欢 而 散
http://lyricsalls.blogspot.com/2011/06/lirik-lagu-yu-ke-wei-shang-bu-qi-lyrics.h
Lyric added by: Saturn
No translated lyric yet add lyric

Comments

 • Posted by kimedwards · 17,810 Jpops · 15 shares · 4 years ago  
  kimedwards

  Aww the beginning made me want to give the guy a hug :(

 • Posted by suliat · 500 Jpops · 4 years ago  
  suliat

  REMOVED - USER BANNED

 • Posted by TrippinDango · 193 Jpops · 3 shares · 5 years ago  
  TrippinDango

  love it~

 • Posted by diannelili · 11,670 Jpops · 2 shares · 5 years ago  
  diannelili

  woooow~

About Yu Ke Wei

Real nameYisa Yu Ke Wei
Genderfemale
Birthday23 October, 1983
Debut2009 (active)
Main occupationsinger (active)
Bookmark account or
 • 9
 • 0
 • 100
 • Rank
  -
 • In news
  11
 • Houses sold
  4
 • Forum posts
  0
 • Lyrics
  32
 • Albums
  3
 • Singles
  2
 • Events
  0
 • Videos
  16

Shareholders

Copyright © 2016 JpopAsia · Terms of service · Privacy policy · Community rules