You have turned off JavaScript in your browser.
Enable JavaScript in your browsers preferences to make use of all the advanced features of JpopAsia.com

Hei (黑) Feat. Jimmy Lin by Wallace Chung +lyrics

Manual replacement (embed code) Save
We currently support YouTube · Jpopsuki · Dailymotion · Youku · Tudou videos
 • - Wallace Chung
  Rating 0
 • Title
  Hei (黑) Feat. Jimmy Lin
 • Artist
 • Runtime
  04:00
 • Views
  120
 • Genre
  C-pop
 • Release date
  1 October, 2010
 • Added by
 • This video is   Save
  100% upbeat  
Expected release next PV: 2 years ago
Close
 • Romanized
 • Chinese
 • Translation
Lyric added by: elenko94
xiā le yǎn xī miè le wéi yī guāng xiàn
shǒu yī huī fā liàng le mì bù wū yún de tiān
méi yǒu shuí néng qī piàn zhēn shí de shì xiàn
yuán liàng wǒ wéi le ài cán quē bù kān de hì yán
kàn bù jìn shēn yuān wǒ pāo xià guò qù wǎng qián zhuī

hùn luàn de shì jiè zhēn shàn měi dōu tài xū wěi tài kě bēi
shuí dōu yǐ wéi bǐ shuí gāo guì
bèi pàn kě néng wú zuì(shuí wú zuì shuí fàn zuì shuí guǎn lǐ yī qiè)
qíng rén shì shì fēi fēi(shì zhēn shì jiǎ dōu méi suǒ wèi)

xīn pà hēi yuán shǐ de dòng wù cí bēi
rén pà zuì shuì chū le suǒ yǒu mì mì qíng jié
zhēn yǔ jiǎ liǎng miàn de xìn rèn hé jué duì
chéng rèn ba rén xìng de fàng shǒu yī bó de jī huì
kàn bù jìn shēn yuān wǒ pāo xià guò qù wǎng qián zhuī

hùn luàn de shì jiè zhēn shàn měi dōu tài xū wěi tài kě bēi
shuí dōu yǐ wéi bǐ shuí gāo guì
bèi pàn kě néng wú zuì(shuí wú zuì shuí fàn zuì shuí guǎn lǐ yī qiè)
qíng rén shì shì fēi fēi(shì zhēn shì jiǎ dōu méi suǒ wèi)

rén xìng de jí dù kuáng yě gǎn xìng shí kè jì dù zuò suì
zhèng miàn de xiē wēi chā bié fù miàn xiàng zhēng shū le shì jiè
rén xìng de jí dù kuáng yě gǎn xìng shí kè jì dù zuò suì
zhèng miàn de xiē wēi chā bié fù miàn xiàng zhēng shū le shì jiè

hùn luàn de shì jiè zhēn shàn měi dōu tài xū wěi tài kě bēi
shuí dōu yǐ wéi bǐ shuí gāo guì
bèi pàn kě néng wú zuì(shuí wú zuì shuí fàn zuì shuí guǎn lǐ yī qiè)
qíng rén shì shì fēi fēi(shì zhēn shì jiǎ dōu méi suǒ wèi)

hùn luàn de shì jiè zhēn shàn měi dōu tài xū wěi tài kě bēi
shuí dōu yǐ wéi bǐ shuí gāo guì
bèi pàn kě néng wú zuì(shuí wú zuì shuí fàn zuì shuí guǎn lǐ yī qiè)
qíng rén shì shì fēi fēi(shì zhēn shì jiǎ dōu méi suǒ wèi)

hùn luàn shì jiè de hēi shuí bǐ shuí gèng gāo guì(zhēn jiǎ dōu méi suǒ wèi)
jpa
Lyric added by: elenko94
Lyric added by: elenko94
鍾:瞎了眼 熄滅了 唯一光線
手一揮 發亮了 密布烏雲的天
林:沒有誰 能欺騙 真實的視線
合:原諒我為了愛殘缺不堪的誓言
看不盡深淵 我拋下過去往前追

合:混亂的世界真善美都太虛偽太可悲
誰都以為 比誰高貴
林:背叛可能無罪(鍾:誰無罪誰犯罪誰管理一切)
林:情人是是非非(鍾:是真是假都沒所謂)

林:心怕黑 原始的 動物慈悲
人怕醉 說出了 所有秘密情節
鍾:真與假兩面的信任和絕對
承認吧 人性的 放手一搏的機會
合:看不盡深淵 我拋下過去往前追

合:混亂的世界真善美都太虛偽太可悲
誰都以為 比誰高貴
林:背叛可能無罪(鍾:誰無罪誰犯罪誰管理一切)
林:情人是是非非(鍾:是真是假都沒所謂)

合:人性的極度狂野感性時刻忌妒作祟
正面的些微差別負面象徵輸了世界
人性的極度狂野感性時刻忌妒作祟
正面的些微差別負面象徵輸了世界

合:混亂的世界真善美都太虛偽太可悲
誰都以為 比誰高貴
林:背叛可能無罪(鍾:誰無罪誰犯罪誰管理一切)
林:情人是是非非(鍾:是真是假都沒所謂)

合:混亂的世界真善美都太虛偽太可悲
誰都以為 比誰高貴
林:背叛可能無罪(鍾:誰無罪誰犯罪誰管理一切)
林:情人是是非非(鍾:是真是假都沒所謂)

合:混亂世界的黑 誰比誰更高貴(鍾:真假都沒所謂)
www.darzz.com
Lyric added by: elenko94
No translated lyric yet add lyric

About Wallace Chung

Real nameChung Hon Leung (Zhong Han Liang)
Gendermale
Birthday30 November, 1974
Main occupationsinger/actor (active)
Official websitehttp://www.hiwallace.com/
Bookmark account or

Shareholders

  Copyright © 2016 JpopAsia · Terms of service · Privacy policy · Community rules